Soknet søker medarbeidere

Nordreisa sokn lyser nå ut ledige stillinger som sommervikarer for kirkegårdsarbeiderne/kirketjenerne. Vi har i tillegg ledig vikariat som kirkegårdsarbeider/kirketjener i perioden 1. august 2018-31. juli 2019. Har du flinke hender, klokt hode og varmt hjerte? Velkommen til å søke jobb hos oss!

Nordreisa kirkelige fellesråd har ansvar for gravlundene og kirkebyggene i Rotsund, Oksfjord og på Storslett. Staben består av kirkeverge, kantor, to stillinger som kombinerte kirkegårdsarbeider/kirketjener, trosopplærer og sekretær. Vi har nye, fine kontorlokaler og garderobefasiliteter i 2. etasje i Kirkebakken-bygget

Vi søker nå etter:

·         Ferievikarer for kirkegårdsarbeider/kirketjener i tidsrommet 25.6-20.8.  Stillingene utgjør 28 t/uka, med arbeid tirsdag-fredag. Vi ser for oss to ansettelser, hver av fire ukers varighet.

·         Vikar for kirkegårdsarbeider/kirketjener i tidsrommet 1.8.18-31.7.19 med mulighet for fast tilsetting. Stillingsstørrelse avgjøres etter forhandlinger med den som tilsettes, men vil ligge i intervallet 50 %-100 %. Full stilling innebærer 35,5 t/uka med arbeid annen hver helg.

Vikariatene som ferievikar og helårsvikar kan kombineres.

Alle stillingene har følgende arbeidsopppgaver:

·         Daglig drift og vedlikehold av gravlundene. En stor del av arbeidet sommerstid vil være knyttet til klipp og stell av grøntområdene. Sommervikarene kan få oppgaver knyttet til gravferdshandlinger, mens dette vil være en regelmessig del av årsvikariatets arbeidsoppgaver.

·         Daglig drift, lett vedlikehold og renhold av kirkebyggene.

·         Vedlikehold av maskinparken.
 

Den som ansettes i årsvikariatet må i tillegg påregne noe tjeneste under gudstjenestelige handlinger i helgene.

For stillingene stilles det krav om førerkort kl T, B og/eller BE. I tillegg ser vi etter:

·         Maskinførerbevis er ønskelig

·         Erfaring fra lignende arbeid

·         Evne til selvstendig arbeid

·         Evne til å møte medmennesker både i glede og i sorg

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

·         En interessant og meningsfull arbeidshverdag

·         Et godt arbeidsmiljø med trivelige kollegaer

·         Lønn etter tariff i kirkelig sektor

Spørsmål om stillingene kan rettes til kirkeverge Gerd H Kristiansen, tlf 907 36 916. Søknad med CV sendes til post@nordreisasokn.no eller til Nordreisa kirkelige fellesråd, Lundevegen 3, 9151 Storslett innen 31. mars.

 

print