Kommende hendelser i soknet
"Kling no klokka" - julekonsert Nordreisa kirke 15.12.18 18:00
Høymesse med skriftemål v/T. Fink. Offer Rotsund kapell 16.12.18 11:00
Familiegudstjeneste v/T. Fink. Offer Nordreisa kirke 24.12.18 14:00
Familiegudstjeneste v/M. Bruun. Offer Oksfjord og Straumfjord kapell 24.12.18 14:00
Familiegudstjeneste v/M. Bruun Nordreisa kirke 24.12.18 16:00
Familiegudstjeneste v/T. Fink. Offer Rotsund kapell 24.12.18 16:00
Høytidsgudstjeneste v/M. Bruun. Nordreisa kirke 25.12.18 11:00
Høytidsgudstjeneste Oksfjord og Straumfjord kapell 25.12.18 17:00
Høytidsgudstjeneste Rotsund kapell 26.12.18 11:00
Høymesse med skriftemål v/T.Fink. Offer Nordreisa kirke 31.12.18 17:00
Høymesse Nordreisa kirke 06.01.19 11:00
Kirkeforening Kirkebakken, storsalen 16.01.19 18:00
Høymesse m/skriftemål Rotsund kapell 20.01.19 11:00
Familiegudstjeneste. Utdeling av Min Kirkebok for 4-åringer Oksfjord og Straumfjord kapell 27.01.19 11:00
Salmekveld Nordreisa kirke 31.01.19 20:00
Familiegudstjeneste. Utdeling av Min Kirkebok for 4-åringer Nordreisa kirke 03.02.19 11:00
Gudstjeneste. Markering av Samefolkets dag Nordreisa kirke 06.02.19 18:00
Familiegudstjeneste. Utdeling av Min Kirkebok for 4-åringer Rotsund kapell 10.02.19 11:00
Kirkeforening Kirkebakken, storsalen 20.02.19 18:00
Høymesse Oksfjord og Straumfjord kapell 24.02.19 11:00
Salmekveld Nordreisa kirke 28.02.19 20:00

"Kling no klokka" - julekonsert

15.12.2018 18:00

Untitled

Medvirkende: Øystein Fredriksen, Kristin Mellem og Peter Vang.
Arr: Kultnett AS i samarbeid med Nordreisa sokn.

Høymesse med skriftemål v/T. Fink. Offer

16.12.2018 11:00

Untitled

Offerformål: Nytt orgel i Rotsund

Familiegudstjeneste v/T. Fink. Offer

24.12.2018 14:00

Untitled

Offerformål: Redd Barna

Familiegudstjeneste v/M. Bruun. Offer

24.12.2018 14:00

Untitled

Offerformål: Redd Barna

Familiegudstjeneste v/M. Bruun

24.12.2018 16:00

Untitled

Offerformål: Redd Barna

Familiegudstjeneste v/T. Fink. Offer

24.12.2018 16:00

Untitled

Offerformål: Redd Barna

Høytidsgudstjeneste v/M. Bruun.

25.12.2018 11:00

Untitled

Offerformål: Okhaldunga - menighetens misjonsprosjekt i Nepal

Høytidsgudstjeneste

25.12.2018 17:00

Untitled

Offerformål: Menighetens misjonsprosjekt i Nepal

Høytidsgudstjeneste

26.12.2018 11:00

Untitled

Offerformål: Viken senter

Høymesse med skriftemål v/T.Fink. Offer

31.12.2018 17:00

Untitled

Offerformål: Viken senter

Høymesse

06.01.2019 11:00

Kirkeforening

16.01.2019 18:00

Høymesse m/skriftemål

20.01.2019 11:00

Familiegudstjeneste. Utdeling av Min Kirkebok for 4-åringer

27.01.2019 11:00

Salmekveld

31.01.2019 20:00

Familiegudstjeneste. Utdeling av Min Kirkebok for 4-åringer

03.02.2019 11:00

Gudstjeneste. Markering av Samefolkets dag

06.02.2019 18:00

Familiegudstjeneste. Utdeling av Min Kirkebok for 4-åringer

10.02.2019 11:00

Kirkeforening

20.02.2019 18:00

Høymesse

24.02.2019 11:00

Salmekveld

28.02.2019 20:00