Vi bruker betegnelsen Oksfjord og Straumfjord kapell, selv om det formelt sett har status som bedehuskapell. Bygget er ikke vigslet. Bygget er opprinnelig en tyskerbrakke fra andre verdenskrig, men ble flyttet til Oksfjord og innredet som bedehus og tatt i bruk i 1959 av den læstadianske menigheten. Soknet benyttet i alle år bedehuset til sine gudstjenester i bygda.

1. juli 2000 overtok Nordreisa sokn bedehuset, og eier og drifter bygget med uunnværlig støtte fra kapellforeninga. Siden overtakelsen har kapellforeninga renovert huset utvendig, men også fornyet kjøkkenet og kjøpt nytt orgel til kapellet - for å nevne noe. Kapellforeninga byr også på kirkekaffe etter gudstjenestene.

 

    

 

O      

Gudstjenester
Høymesse v/M. Bruun 02.12.18 11:00
Familiegudstjeneste v/M. Bruun. Offer 24.12.18 14:00
Høytidsgudstjeneste v/T. Fink. Offer 25.12.18 11:00

Høymesse v/M. Bruun

02.12.2018 11:00

Untitled

Offerformål: Parkering v/Oksfjord gravlund

Familiegudstjeneste v/M. Bruun. Offer

24.12.2018 14:00

Untitled

Offerformål: Redd Barna

Høytidsgudstjeneste v/T. Fink. Offer

25.12.2018 11:00

Untitled

Offerformål: Menighetens misjonsprosjekt i Nepal