Vi bruker betegnelsen Oksfjord og Straumfjord kapell, selv om det formelt sett har status som bedehuskapell. Bygget er ikke vigslet. Bygget er opprinnelig en tyskerbrakke fra andre verdenskrig, men ble flyttet til Oksfjord og innredet som bedehus og tatt i bruk i 1959 av den læstadianske menigheten. Soknet benyttet i alle år bedehuset til sine gudstjenester i bygda.

1. juli 2000 overtok Nordreisa sokn bedehuset, og eier og drifter bygget med uunnværlig støtte fra kapellforeninga. Siden overtakelsen har kapellforeninga renovert huset utvendig, men også fornyet kjøkkenet og kjøpt nytt orgel til kapellet - for å nevne noe. Kapellforeninga byr også på kirkekaffe etter gudstjenestene.

 

    

 

O      

Gudstjenester
Familiegudstjeneste v/T. Thomassen. Utdeling av 4-årsbok. Offer til menighetens arbeid med trosopplæring og diakoni. 25.02.18 11:00
Årsmøte, Oksfjord kapellforening 13.03.18 18:00
Høymesse med skriftemål v/Fink 18.03.18 11:00
Høytidsgudstjeneste v/Fink 01.04.18 17:00
Høymesse med skrifte v/Fink 08.04.18 11:00

Familiegudstjeneste v/T. Thomassen. Utdeling av 4-årsbok. Offer til menighetens arbeid med trosopplæring og diakoni.

25.02.2018 11:00

Untitled

 

Årsmøte, Oksfjord kapellforening

13.03.2018 18:00

Høymesse med skriftemål v/Fink

18.03.2018 11:00

Høytidsgudstjeneste v/Fink

01.04.2018 17:00

Untitled

Offer til Kirkens Nødhjelp

Høymesse med skrifte v/Fink

08.04.2018 11:00

Untitled

Offer til Kapellforeningen