En feil har oppstått. En feil har oppstått.
En feil har oppstått. En feil har oppstått.
Nordreisa menighetsråd 2015-2019

 

Nordreisa menighetsråd er sammensatt av to valglister: ”Felleslista” og "Kirken for alle".

”Felleslista” representeres med to personer i rådet: Eli-May Grønlund og Oddbjørn Johansen; mens ”Kirken for alle” representeres med fire personer: Olaf Hunsdal, Anne Grethe Eng, Roy Hansen og Tore Elvestad. Prost Hans Erik Schjøth er geistlig representant i rådet inntil ny sokneprest er på plass.

Med ett unntak ble hele menighetsrådet gjenvalgt høsten 2015. Heidi Beathe Hole stilte ikke til gjenvalg og ble erstattet av Tore Elvestad. På menighetsrådets første møte i valgperioden ble lederduoen gjenvalgt, Olaf Hunsdal fortsetter som leder og Eli-May Grønlund  som nestleder.

Aktuelt menighetsrådet
En feil har oppstått. Feil: Aktuelt menighetsrådet er for øyeblikket ikke tilgjengelig.