Alle rettigheter 2020 Nordreisa kirkelige fellesråd

Hverdagsklubb våren 2016


For jenter og gutter fra 10-13 år

Hverdagsklubben i Nordreisa menighet skal i år fordype oss i prosjektet Reisaelva – fra hav til vidde!

 

Med Kirkebakken menighetshus som møteplass skal vi gjøre oss kjent med nærområdets historie og tråkke langs gamle stier. Vi skal kose oss ved bålet med mat og drikke og ta oss tid til refleksjon og undring rundt livets store spørsmål og skaperverket. Hvem levde her før oss, hvordan levde de? Hvem bor her i dag?  I løpet av åtte onsdagstreff skal vi lage en utstilling som vi viser frem på Kirkebakken menighetshus. Vi legger vekt på samhold, glede og kreativitet.

Første oppmøte er på Kirkebakken menighetshus onsdag 13.april kl 1415-1600. Dørene åpnes kl 1400. Påmelding til wenche@nordreisasokn.no eller på sms til tlf 941 66 053 innen 12. april. Husk navn, alder og kontaktinfo.

Velkommen!

Tilbake