Resultater fra årets fasteaksjon


Konfirmantkullet i Nordreisa la inn en fantastisk innsats under årets fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp.

Gjennom sponsorløp og bøssebæring samlet konfirmatene i Nordreisa sokn inn rekordmye penger i år. Til sammen ble det samlet inn kr. 47 433.  Dette er en økning på 69,81% sammenliknet med fjorårets total. Men aller viktigst så betyr dette at Nordreisa har gitt rent vann til 190 personer.

Nordreisa sokn ønsker å sende en stor takk til alle konfirmantene, alle frivillige foreldre som stilte opp og ikke minst alle dere der hjemme som åpnet dørene og lommebøkene deres. Sammen skapte dere dette flotte resultatet.

Viktig info: Menighetens innsamlede totalbeløp er et resultat av hva menigheten har samlet inn både fysisk og digitalt, men også gaver til fasteaksjonen som er registrert sentralt fra privatpersoner og næringsliv med postnummer i soknet.

Tilbake