Alle rettigheter 2021 Nordreisa kirkelige fellesråd

Mini-mini-adventskalender med Trio Raisista


I annerledesåret 2020 har det vært lite julekonserter og annet førjulskos, men vi har laget en mini-mini-adventskalender med Trio Raisista som forhåpentligvis kan gi litt julestemning oppunder jul.

Les mer

 

Mini-mini-adventskalender med Trio Raisista


I annerledesåret 2020 har det vært lite julekonserter og annet førjulskos, men vi har laget en mini-mini-adventskalender med Trio Raisista som forhåpentligvis kan gi litt julestemning oppunder jul.

Les mer

 

Prosjektsamarbeid om sangressurser for kvensk og samisk trosopplæring


Menighetsrådet fikk i juni en forespørsel fra Kirkelig utdanningssenter nord/VID Tromsø om å inngå samarbeid om et trosopplæringsprosjekt hvor man skal utvikle trosopplæringsmateriell som tar utgangspunkt i kvenske og samiske salmesangtradisjoner.

Les mer

 

Prosjektsamarbeid om sangressurser for kvensk og samisk trosopplæring


Menighetsrådet fikk i juni en forespørsel fra Kirkelig utdanningssenter nord/VID Tromsø om å inngå samarbeid om et trosopplæringsprosjekt hvor man skal utvikle trosopplæringsmateriell som tar utgangspunkt i kvenske og samiske salmesangtradisjoner.

Les mer

 

Nytt prosesjonskrusifiks til Nordreisa kirke


13. september 2020 ble et nytt prosesjonskrusifiks med tilhørende lysestaker innviet til bruk i Nordreisa kirke. Krusifikset er utformet av kunsthåndverker Jørgen Hansen fra Skjervøy, og gitt som en gave fra Kirkeforeningen i Nordreisa. 

Les mer

 

Nytt prosesjonskrusifiks til Nordreisa kirke


13. september 2020 ble et nytt prosesjonskrusifiks med tilhørende lysestaker innviet til bruk i Nordreisa kirke. Krusifikset er utformet av kunsthåndverker Jørgen Hansen fra Skjervøy, og gitt som en gave fra Kirkeforeningen i Nordreisa. 

Les mer

 
 

Mini-mini-adventskalender med Trio Raisista

I annerledesåret 2020 har det vært lite julekonserter og annet førjulskos, men vi har laget en mini-mini-adventskalender med Trio Raisista ...

Les meir

 

Prosjektsamarbeid om sangressurser for kvensk og samisk trosopplæring

Menighetsrådet fikk i juni en forespørsel fra Kirkelig utdanningssenter nord/VID Tromsø om å inngå samarbeid om et trosopplæringsprosjekt h...

Les meir

 

Nytt prosesjonskrusifiks til Nordreisa kirke

13. september 2020 ble et nytt prosesjonskrusifiks med tilhørende lysestaker innviet til bruk i Nordreisa kirke. Krusifikset er utformet av...

Les meir

 

Klart for gudstjenester igjen!

Formannskapet i Nordreisa opphevet 7. mai det lokale forsamlingsforbudet, og ga dermed klarsignal for en delvis gjenåpning av kirkebyggene ...

Les meir