Innsettelsesgudstjeneste for ny prost


Søndag 21.04.2024 kl. 17.00 inviterer vi til innsettelsesgudstjeneste i Nordreisa kirke.

Les mer
Ny prost Geir Arne Solum  

Innsettelsesgudstjeneste for ny prost


Søndag 21.04.2024 kl. 17.00 inviterer vi til innsettelsesgudstjeneste i Nordreisa kirke.

Les mer

Dåpskannen i Nordreisa kirke


Ny dåpskanne i Nordreisa kirke

Les mer
Den nye dåpskannen  

Dåpskannen i Nordreisa kirke


Ny dåpskanne i Nordreisa kirke

Les mer

Overtakelse av det nye driftsbygget ved Nordreisa gravlund – Raisin hautuumaa – Ráissa hávdeeanan


Les mer
 

Overtakelse av det nye driftsbygget ved Nordreisa gravlund – Raisin hautuumaa – Ráissa hávdeeanan


Les mer

Ny prost Geir Arne Solum

Innsettelsesgudstjeneste for ny prost

Søndag 21.04.2024 kl. 17.00 inviterer vi til innsettelsesgudstjeneste i Nordreisa kirke.

Les mer
Den nye dåpskannen

Dåpskannen i Nordreisa kirke

Ny dåpskanne i Nordreisa kirke

Les mer

Overtakelse av det nye driftsbygget ved Nordreisa gravlund – Raisin hautuumaa – Ráissa hávdeeanan

Les mer

Resultat kirkevalg 2023

Stemmene for menighetsrådsvalget er opptalt.

Les mer