Alle rettigheter 2019 Nordreisa kirkelige fellesråd

Årets konfirmanter


Årets konfirmasjoner går av stabelen på Kristi Himmelfartsdag og påfølgende lørdag og søndag. Til sammen er det 55 ungdommer som konfirmeres.

Les mer

 

Årets konfirmanter


Årets konfirmasjoner går av stabelen på Kristi Himmelfartsdag og påfølgende lørdag og søndag. Til sammen er det 55 ungdommer som konfirmeres.

Les mer

 

Godkjente lister til menighetsrådsvalget 2019


Ved høstens valg til nytt menighetsråd får kirkemedlemmene to lister å velge mellom, Folkekirkelista og Felleslista.

Les mer

 

Godkjente lister til menighetsrådsvalget 2019


Ved høstens valg til nytt menighetsråd får kirkemedlemmene to lister å velge mellom, Folkekirkelista og Felleslista.

Les mer

 

Bismma beassášrohkos


"Go eallin lea vuoitán jápmima badjel. Illu lea vuoitán morraša badjel. Doaivva lea vuoitán balu ja heajos movtta badjel. Oskkus russinávlejuvvon ja bajásčuožžilan Jesus Kristusii mii oažžut eallit su árpmus", cealká bisma Olav Øygard.

Les mer

 

Bismma beassášrohkos


"Go eallin lea vuoitán jápmima badjel. Illu lea vuoitán morraša badjel. Doaivva lea vuoitán balu ja heajos movtta badjel. Oskkus russinávlejuvvon ja bajásčuožžilan Jesus Kristusii mii oažžut eallit su árpmus", cealká bisma Olav Øygard.

Les mer

 
 

Årets konfirmanter

Årets konfirmasjoner går av stabelen på Kristi Himmelfartsdag og påfølgende lørdag og søndag. Til sammen er det 55 ungdommer som konfirmere...

Les meir

 

Godkjente lister til menighetsrådsvalget 2019

Ved høstens valg til nytt menighetsråd får kirkemedlemmene to lister å velge mellom, Folkekirkelista og Felleslista.

Les meir

 

Bismma beassášrohkos

"Go eallin lea vuoitán jápmima badjel. Illu lea vuoitán morraša badjel. Doaivva lea vuoitán balu ja heajos movtta badjel. Oskkus r...

Les meir

 

Biskopens påskeandakt

"Livet har vunnet over døden. Gleden har vunnet over sorgen. Håpet har vunnet over frykten og pessimismen. I troen på den korsfestede og op...

Les meir