Alle rettigheter 2021 Nordreisa kirkelige fellesråd

Minnegudstjeneste 22. juli


Torsdag 22. juli kl. 11 i Nordreisa kirke (Åpen kirke frem til kl. 14)

Les mer

 

Minnegudstjeneste 22. juli


Torsdag 22. juli kl. 11 i Nordreisa kirke (Åpen kirke frem til kl. 14)

Les mer

 

Bispevisitas i Nordreisa sokn: De tre stammers møte


7. til 9. og 12. september 2021

Les mer

 

Bispevisitas i Nordreisa sokn: De tre stammers møte


7. til 9. og 12. september 2021

Les mer

 

Tiltak for barn og unge i Nordreisa menighet 


Les mer

 

Tiltak for barn og unge i Nordreisa menighet 


Les mer

 
 

Minnegudstjeneste 22. juli

Torsdag 22. juli kl. 11 i Nordreisa kirke (Åpen kirke frem til kl. 14)

Les meir

 

Bispevisitas i Nordreisa sokn: De tre stammers møte

7. til 9. og 12. september 2021

Les meir

 

Tiltak for barn og unge i Nordreisa menighet 

Les meir

 

Konfirmant 2022

Les meir