Alle rettigheter 2021 Nordreisa kirkelige fellesråd

Kontaktinformasjon


Ekspedisjonstid for Nordreisa kirkekontor
mandag - fredag kl. 10-14

Adresse: Nordreisa sokn Lundevegen 3, 9151 Storslett

Kirkekontoret er lokalisert i 2. etg. i Kirkebakken-bygget ved siden av Nordreisa kirke - Se kart
tlf: 77 58 82 30
e-post: post@nordreisasokn.no


Normalt er noen av oss på kontoret hver dag innenfor vanlig kontortid, så bare ring eller stikk innom hvis du er i nærheten. Men mellom 10.00 og 14.00 kan du være trygg på at du kommer til åpne dører og får hjelp.  

Kantor (permisjon til 30.04.2022)

Peter Vang

77588235

90870608

Send e-post

Kirketjener

Kai Øystein Olsen

95731536

Send e-post

Kirketjener

Mats Årsjø

90736776

Send e-post

Kirkeverge

Annveig Jenssen

77588231

41561844

Send e-post

Menighetspedagog

Anne Grethe Eng

77588236

47608807

Send e-post

Menighetssekretær (vikar)

Berit Elvestad

77588230

46672272

Send e-post

Organist (vikar)

August Veseth

77588235

41193240

Send e-post

Prost

Gaute Norbye

77588232

97004659

Send e-post

Sekretær (permisjon)

Ann-Peggy Mikalsen

77588230

92256845

Send e-post

Sokneprest

Julie Schjøth-Jovik

77588234

99593662

Send e-post

Ungdomsprest / prostiprest

Jens Kristian Flagstad Schjøth-Jovik

77588233

91803862

Send e-post