Alle rettigheter 2019 Nordreisa kyrkjelege fellesråd

Kontaktinformasjon


Ekspedisjonstid for Nordreisa kirkekontor
mandag - fredag kl. 10-14

Adresse: Nordreisa sokn Lundevegen 3, 9151 Storslett
tlf. 77 58 82 30
e-post: post@nordreisasokn.no


Normalt er noen av oss på kontoret hver dag innenfor vanlig kontortid, så bare ring eller stikk innom hvis du er i nærheten. Men mellom 1000 og 1400 kan du være trygg på at du kommer til åpne dører og får hjelp.  

Kirkekontoret er lokalisert i 2. etg. i Kirkebakken-bygget ved siden av Nordreisa kirke (markert 1 i kartet):

kirketjener

Per Håvard Steinsvik

93673948

Send e-post

Kirketjener

Kai Øystein Olsen

95731536

Send e-post

Kirketjener

Kai Øystein Olsen

95731536

Send e-post

Kirketjener

Mats Årsjø

90736776

Send e-post

Kirkeverge

Gerd H. Ege

77588231

90736916

Send e-post

Kontaktliste

Gerd H. Ege

77588231

90736916

Send e-post

Organist

Peter Vang

77588235

90870608

Send e-post

Prest

Torbjørn Fink

Send e-post

Prost

Karl Johan Bjørge

92423862

Send e-post

Sekritær

Ann-Peggy Mikalsen

77770873

92256845

Send e-post

Sekritær

Ann-Peggy Mikalsen

77770873

92256845

Send e-post

Sokneprest

Mikael Bruun

40609941

Send e-post

Sokneprest

Bjørn Ivar Hammervold

77770874

41579472

Send e-post

Vikarprest

Torbjørn Fink

90047616

Send e-post