Alle rettigheter 2020 Nordreisa kirkelige fellesråd

Konfirmasjon 2015
Det blir 3 konfirmasjonsgudstjenester i Nordreisa kirke siste helga i mai:

 


På grunn av stort kull i år blir Nordreisa-konfirmantene delt i 3:

 

 

Gruppe  Katekismegudstj.  Konfirmasjonsgusdtj. 
 9A  Tor. 21/5 kl 19.00  Lør. 23/5 kl 11.00
 9B  Fre. 22/5 kl 17.30  Søn. 24/5 kl 10.00
 9C*  Fre. 22/5 kl 19.30  Søn 24/5 kl 12.30


*pluss Straumfjordnes skole og Reisadalen Montessorriskole

Konfirmasjonshelga i Rotsund blir som vanlig helga etterpå med katekismegudstjeneste fredag 29/5 kl 18 og konfirmasjonsgudstjeneste søndag 31/5 kl 11.

 

 

 

 

 

 

Tilbake