Alle rettigheter 2020 Nordreisa kirkelige fellesråd

Valgoppgjøret er klart


Mandatfordelingen i menighetsrådet i Nordreisa er den samme etter årets valg, men halvparten av dagens medlemmer byttes ut.

 

997 kirkemedlemmer avla stemme ved årets kirkevalg i Nordreisa. Dette gir en valgdeltakelse på 28 %, omtrent det samme som for fire år siden.

Stemmene fordelte seg med 68 % til Folkekirkelista, 31,5 % til Felleslista og 0,5 % blanke stemmer. Dette gir en mandatfordeling på 4-2, også dette som i inneværende periode.

Menighetsrådet vil i perioden 2019-2023 bestå av følgende personer:

Olaf Hunsdal (Folkekirkelista)
Eli-May Grønlund (Felleslista)
Anne Grethe Eng (Folkekirkelista)
Marit Bråstad Johannessen (Folkekirkelista)
Randi Viken Nilsen (Felleslista)
Ida-Cecilie Aronsen (Folkekirkelista)

Marit Bråstad Johannessen og Ida-Cecilie Aronsen er nye medlemmer fra Folkekirkelista i menighetsrådet. Disse erstatter Roy Hansen, som ikke ønsket gjenvalg, og Tore Elvestad.
For Felleslista er Randi Viken Nilsen ny representant, og erstatter Tor-Arne Isaksen. Viken Nilsen har i inneværende periode vært 1. vara for Felleslista, og har som sådan møtt hyppig på møtene.

Varamedlemmer for Folkekirkelista:
1. Marit Nordgård Rundhaug
2. Tore Yttregaard
3. Tore Konrad Elvestad
4. Kari Silvana Wara
5. Marit Fredriksen Aarsand

Varamedlemmer for Felleslista:
1. Tor-Arne Isaksen
2. Trond-Roger Isaksen
3. Bodil Bakkehaug
4. Bjarne Henry Josefsen
5. Hanne Synnøve Fjellstad

Tilbake