Alle rettigheter 2021 Nordreisa kirkelige fellesråd

Er du vår nye trosopplærer?


Vår nåværende trosopplærer skal tilbake til skoleverket, og vi søker hennes etterfølger.

 

Kirkekontoret i Nordreisa rommer sokneprest, prost, kirkeverge, kantor, to kombinerte stillinger som kirketjener/kirkegårdsarbeider, trosopplærer og sekretær. I løpet av inneværende år legges det i tillegg opp til å ansette kateket. Vi har nye kontorlokaler og garderobefasiliteter i 2. etasje i Kirkebakken-bygget.

Da vår nåværende trosopplærer skal tilbake til skoleverket søker vi etter ny


Trosopplærer, 30 % stilling, fra og med 1. august 2020


Arbeidsoppgaver:

·         Planlegge og lede trosopplæringstiltak for barn og unge i alderen 0-14 år i tråd med gjeldende trosopplæringsplan

·         Videreutvikle trosopplæringsplanen i nært samarbeid med kateketen og barne- og ungdomsutvalget, samt være sekretær for dette

·         Rekruttere, inspirere og veilede frivillige medarbeidere

 

Kvalifikasjoner:

·         Utdanning på høyere nivå innen pedagogikk og/eller kristendom, alternativt fagutdannelse som barne- og ungdomsarbeider

·         Relevant erfaring kan erstatte manglende formell utdanning

·         Personlig egnethet og erfaring med arbeid blant barn og unge vil bli vektlagt

 

Personlige egenskaper:

·         Identifisere seg med kirkens bekjennelse, og kunne formidle kristen tro og kristne verdier med glede og engasjement

·         Gode formidlingsevner, kontaktskapende og å trives sammen med barn og unge

·         Evne til selvstendig arbeid

·         Gode samarbeidsegenskaper
 

Vi tilbyr:

·         Et godt, entusiastisk og engasjert stabsfellesskap

·         Lønn etter tariff

·         Pensjonsordning i KLP


For ansettelse kreves det medlemskap i Den norske kirke. Det stilles også krav om tilfredsstillende politiattest.

Spørsmål om stillingen kan rettes til kirkeverge Gerd H Ege, tlf 907 36 916.

Søknad med CV sendes til post@nordreisasokn.no eller til Nordreisa kirkelige fellesråd, Lundevegen 3, 9151 Storslett innen 20. april.

 

Tilbake