Prosjektsamarbeid om sangressurser for kvensk og samisk trosopplæring


Menighetsrådet fikk i juni en forespørsel fra Kirkelig utdanningssenter nord/VID Tromsø om å inngå samarbeid om et trosopplæringsprosjekt hvor man skal utvikle trosopplæringsmateriell som tar utgangspunkt i kvenske og samiske salmesangtradisjoner.

Dette er et treårig prosjekt hvor man skal arrangere verksteder, konserter og salmekvelder med kvenske og samiske tradisjonssalmer, og på bakgrunn av disse utarbeide et ressurshefte for menighetenes trosopplæring.

Salmer som er i bruk i samiske og kvenske miljøer spiller en sentral rolle i trosopplæring i hjemmene. Salmene er en del av familienes hverdag, og blir bevisst brukt som læremiddel mellom generasjonene. Å bruke salmer i menighetens trosopplæringsarbeid er dermed å bygge videre på noe kjent og kjært.

Salmene er tenkt å få innslag med enkelte samiske eller kvenske ord, det man kaller tospråklighetsmetodikk. Ideen er at man bruker det kjente språket som basis, og via dette beveger seg innover i det språket man ønsker å bli fortrolig med. Samtidig blir salmene en innfallsport til troens verden og troens språk. Det planlagte ressursheftet skal derfor også inneholde salmerelaterte fortellinger, bilder og aktivitetsforslag som kan tilgjengeliggjøre og utdype salmenes trosinnhold. Dermed kan både det kvenske og samiske språket og troens språk gå hånd i hånd for nye generasjoner.

Fra menighetens side deltar kantor Peter Vang inn i prosjektgruppa. I de kommende årene vil både befolkningen i Nordreisa og i omliggende kommuner få gleden av å delta på en rekke konserter, generasjonskvelder og andre tilstelninger, både for å samle inn materiale og for å prøve ut metodikken. Vi gleder oss til å følge arbeidet!

Hele prosjektbeskrivelsen kan du lese her.

Tilbake