Menighetsråd


Den kirkelige myndigheten på lokalplan ligger til soknet, representert ved menighetsråd og kirkelig fellesråd. Menighetsrådet har blant annet ansvar for menighetsbyggende virksomhet, dåps- og konfirmantundervisning, diakoni og kirkemusikalsk virksomhet. Kirkelig fellesråd har ansvar for administrative og økonomiske oppgaver, har arbeidsgiveransvar for kirkelig tilsatt i soknet og har overordnet ansvar for mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen.

I kommuner med mer enn ett sokn består kirkelig fellesråd av representanter fra hvert menighetsråd. I kommuner med kun ett sokn, slik som Nordreisa, består kirkelig fellesråd av alle medlemmene av menighetsrådet, supplert med kommunal representant.

De folkevalgte representantene i perioden 2023-2027 er valgt inn fra to ulike lister, Folkekirkelista og Felleslista. Menighetsrådets sammensetning er:

Marit Bråstad Johannessen (leder, Folkekirkelista)
Eli-May Grønlund (nestleder, Felleslista)
Tor-Arne Isaksen (Felleskirkelista)
Tore Yttregaard (Folkekirkelista)
Olaf Hunsdal (Folkekirkelista)
Ida-Cecilie Aronsen (Folkekirkelista)

I tillegg er soknepresten geistlig representant i menighetsrådet.

Under finner du sakspapirer og protokoller fra menighetsrådet.